City-rent.be logo - e-bike rental in Hasselt

Gebruiksvoorwaarden

  • De verhuur gebeurt via onze partners in opdracht van CITY-RENT.BE bv.
  • Elke gehuurde fiets is voorzien van een slot, een display op het stuur.
  • De verhuur gebeurt enkel op vertoon een identiteitskaart.
  • De verhuur gebeurt enkel met waarborg van een kredietkaart (Visa, Mastercard).
  • Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de de huurder zich akkoord met de staat van de verhuurde fiets.
  • De fiets dient steeds op de plaats van uitgave weer ingediend worden, zijnde de balie van VISIT Hasselt, Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt.
  • De huurder huurt de fiets op eigen risico en draagt aansprakelijkheid ten rechte, ook wat betreft diefstal of bechadiging. Hij kan City-Rent.be niet aansprakelijk stellen voor om het even welke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de verhuur van de fiets.
  • De huurder dient de beschadiging die de fiets oploopt tijdens de verhuurperiode te vergoeden aan City-Rent.be.